Bookmark and Share         Sitemap    

Beretning

Referat for aktivitetsmøde i ØIF Petanque
Onsdag d 11 oktober 2017 kl1800
Grundet sygdom kunne formand Knud ikke deltage, derfor blev det til at Flemming forestod mødet. Han kunne byde velkommen til 15 deltagere og man indledte med at mindes Anna-Marie – en pioner i afd. Som ikke er mere. Og sende en hilsen til Knud.
Aksel blev valgt til dirigent, oplæste dagsorden og gav ordet til Flemming som oplæste udvalgets beretning. Medlemstal faldet til 28, men en del aktive som har deltaget i vinterturnering (kvartet og sekstet) en lang række stævner,vi havde 5 med til DGI Landsstævne i Aalborg. Torsdagsmix med Else og Børge som samlet vinder. Vi har haft 3 hold i kvartetturnering. Og sammen med Dgi arrangeret andepetanque , torsdagsmix og vinterspil. Vi deltager nu i sekstet vinter, med Linda som holdleder. Vort interne mesterskab resulterede i at Nanna blev mester Else M. hjælper med grisene. Beretning godkendt
3.Regnskab Flemming orienterede om at vi følger budgettet. Regnskab omdelt og godkendt.
4. Hold til kvartet Østbirk 3 fortsætter med Linda som leder Hold 5 uafklaret.
5. Kontingent fastsat til 300 kr. for turneringsspillere og 270 for andre.
6 Standerhejsning Lørdag d 7 april 2018.
7 træningstider: der blev foreslået at der fremover var træning onsdag , fredag og søndag fra 10 – 12 vedtaget ( 7 for 6 imod)
8 julefrokost : onsdag d 6-12 kl 18. Aksel og Ole arrangerer.
9 Valg : Knud og Torkild trak sig af heldbredsårsager, det lykkedes ikke at få valgt nye . Man enedes om at forsøge at køre videre , med Linda som kontaktperson til Dgi. Og at nogle tog sig af de kommende arrangementer. Andespil Åse og Linda. Vinterspil Else og Bente. Standerhejsning Gurli og Flemming. Torsdagsmix ( Bage kage) Internt mesterskab Knud og Henning. Aktivitetsmøde Knud Åse og Linda.
10 eventuelt tak for deltagelse og til dirigent. Referat Flemming.
ØIF - Østbirk Idrætsforening | CVR: 70085054 | Storegade 47, 8752 Østbirk